Projektiurakointi > Jäteveden puhdistus

Jäteveden puhdistusta laadukkaasti ja kilpailukykyisesti

Jäteveden puhdistus auttaa vähentämään ympäristön pilaantumista ja suojaa ihmisten terveyttä. Jätevedenkäsittelyssä käytetään erilaisia menetelmiä, jotka vaihtelevat käsiteltävän jäteveden laadun ja vaaditun puhdistustuloksen mukaan.

Teollisuuden jäteveden puhdistus

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet teollisuuden jätevedenkäsittelyprojekteja lukuisten tehtaiden jätevedenpuhdistuslaitoksissa ympäri maailmaa vuosikymmenien ajan. Vastaamme sopimuksen mukaan laitoksen projektinjohdosta, suunnittelusta, toimituksesta ja käyttöönotosta. Erityisosaamistamme on sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuden jätevesien käsittely.

Teollisuuden jätevedenkäsittelyssä on usein tarpeen käyttää erikoistekniikoita, sillä teollisuuden jätevedessä voi olla monenlaisia haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja, orgaanisia yhdisteitä ja öljyjä. Tämän vuoksi teollisuuden jäteveden puhdistus vaatii erityisiä käsittelylaitteistoja ja -menetelmiä, kuten kemiallisia saostus- ja hapetusprosesseja, biologisia käsittelyjärjestelmiä, suodatusmenetelmiä tai sähkökemiallisia menetelmiä.

Kunnallinen jäteveden puhdistus

Kuntien jätevedenkäsittely sisältää usein suurempia jätevesimääriä. Kunnallinen jätevesi sisältää yleensä typpeä ja fosforia sisältäviä orgaanisia yhdisteitä, jotka voivat olla haitallisia vesistöille. Kunnallisessa jätevedenkäsittelyssä käytetään usein biologisia käsittelyjärjestelmiä kuten aktiivilieteprosesseja. Jäteveden puhdistukseen voidaan liittää myös fosforia poistava kemiallinen tertiäärikäsittely, kuten flotaatio.

Jätevesien käsittelyn vaatimukset tiukkenevat

Autamme asiakkaitamme vastaamaan tiukentuviin ympäristönormeihin, jotka koskettavat niin uusia rakennettavia tehtaita ja puhdistamoita kuin jo käytössä olevia kohteita. Jätevedenkäsittely on keskeisessä roolissa näissä toimenpiteissä.

Econetin suunnittelemat ja toteuttamat käsittelyprosessit ja -laitokset ovat tehokkaita ja turvallisia ympäristölle. Tehokkaan jäteveden puhdistuksen avulla pystytään vähentämään ympäristöön joutuvia haitallisia aineita ja parantamaan vesistöjen tilaa.

Econet tarjoaa jäteveden puhdistamisen erikoisosaamista, laitteita ja projektiurakointia

Econet-jätevedenkäsittelylaitteet vaativaan käyttöön kovissa olosuhteissa sekä teollisuuteen, että kunnallisille puhdistamoille. Lue lisää

Huolehdimme koko jätevedenpuhdistus-hankkeen toteuttamisesta mukaan lukien projekinjohto, suunnittelu ja käyttöönotto. Lue lisää

Katso referenssit
 

Ota yhteyttä

Juha Kontturi
Suunnittelupäällikkö