Yritys

Taistelu puhtaasta vedestä tulee olemaan globaali megatrendi

Olemme Econet, suomalainen vesi- ja ympäristötekniikan osaaja. Suunnittelemme ja luomme ratkaisuja puhtaan veden ja ympäristön puolesta. Toimimme Suomessa ja lukuisilla vientimarkkinoilla.

Puhtaan juomaveden kalliovesisäiliö, suurkaupungin jätevesilaitos, jätevesiteknologiaa syvälle Siperiaan – vastaamme asiakkaidemme haasteisiin alan parhaalla osaamisella ja kokemuksella. Aikataulussa pysyminen, teknisten ratkaisujen korkea laatu ja toimitusten pettämätön logistiikka varmistavat onnistumisen urakoissa jopa tuhansien kilometrien päässä.

Suomalaiselle cleantech-osaamiselle on maailmalla kysyntää. Kehittyvien maiden ympäristöongelmat pahenevat ja monissa maissa tiukennetaan ympäristönsuojeluvaatimuksia yrityksille ja julkisyhteisöille. Osaamisen viennillä voimme työllistää suomalaisia ja auttaa niitä maita, joilla on vesihuollon kanssa vaikeuksia. Hyvä vesihuolto on palvelu, joka kuuluu kaikille – se on demokraattisen yhteiskunnan perusta.

Sertifioitua laatua

Johtamisjärjestelmämme on auditoitu, ja sen on todettu täyttävän ISO 9001:2015 -johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset.

Toteutunut laatupolitiikka on tärkeä avain yrityksemme menestymiselle. Tavoitteidemme toteutumisen tueksi sekä jatkuvan kehittymisen takaamiseksi olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen. Yrityksemme kannustaa henkilöstöään luovuuteen uusien toimintatapojen ja teknisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Korkein luottoluokitus

Positiivinen luottoluokitus on asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille osoitus toimintamme laadusta sekä kyvykkyydestä selviytyä taloudellisista velvoitteista. Tähän saavutukseen yltää 2,3 % kaikista suomalaisyrityksistä.

Johtoryhmä

Heikki Viitanen
Toimitusjohtaja
Mika Kärkkäinen
Liiketoimintajohtaja
Taina Dammert
Hallintojohtaja
Juha Kontturi
Suunnittelupäällikkö