Palvelut

Kokonaisvastuu vesiprojekteissa – suunnittelusta käyttöönottoon

Kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana Econet huolehtii koko vedenpuhdistushankkeen toteuttamisesta mukaan lukien koordinointi, suunnittelu ja käyttöönotto.

Econetin asiantuntemus ja kokonaisvastuu vesiprojekteissa varmistavat, että asiakas saa taloudellisesti odotetun ja teknisesti luotettavan ratkaisun käyttöön sovitussa aikataulussa.

”Kaikki perustuu vastuunottoon. Suunnittelemme olosuhteisiin sopivan prosessin ja valitsemme yhteensopivat laitteet asiakkaan haasteen ratkaisemiseksi. Kokonaisvastuullisena toimijana otamme vastuun siitä, että puhdistettu vesi vastaa prosessin loppupäässä viranomais- ja ympäristömääräyksiä”, kuvailee Econetin liiketoimintajohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Mika Kärkkäinen.

Econetin asiantuntijat hallitsevat biologisten, kemiallisten, sähkökemiallisten ja mekaanisten vedenkäsittelymenetelmien koko paletin. Lisäksi Econetin projektiammattilaisilla on pitkä kokemus mittavien kansainvälisten projektien johtamisesta ja kokonaistoimitusten hallinnasta.

”Econet erottuu muiden toimijoiden joukosta sillä, että meillä on kyky implementoida koko järjestelmä käyttöön prosessin suunnittelusta käyttöönottoon saakka. Kokonaisuuksien toteuttajalle on kansainvälistä kysyntää.”

Kokonaisprojektin hallinnan vaiheet

Projektiosaaminen

Mittavissa teollisuuden investointiprojekteissa yhdenkin kuukauden viive tehtaan käyttöönotossa voi maksaa miljoonia. Siksi projektin nopeudella ja oikea-aikaisuudella on valtava merkitys. Econet kykenee toimimaan ohjaavassa roolissa tällaisissa hankkeissa. Osaaminen perustuu asiantuntemukseen ja pitkään kokemukseen kotimaisista ja kansainvälisistä projekteista.

Fast track -projektit

Projektinhallinnan nopeutettu eteneminen eli fast-tracking on tekniikka, jossa projektin osa-alueita, varsinkin suunnittelua ja työmaatoteutusta, työstetään samanaikaisesti sen sijaan, että odotettaisiin kunkin tehtävän valmistumista erikseen.

Econet päävastuullisena urakoitsijana hallitsee kokonaisuuden ja kykenee limittämään perinteisiä investointiprojektin vaihteita keskenään, jolloin kokonaiskesto on lyhyempi.

Vaativat hankkeet

Econetilla on projektiurakoitsijana kokemusta haastavista kansainvälisistä hankkeista, joissa logistiikkaketjut ulottuvat tuhansien kilometrien päähän. Lisäksi Econet-laitteet on testattu toimimaan niin kylmissä kuin trooppisissakin olosuhteissa.

 

Ota yhteyttä

Mika Kärkkäinen
Liiketoimintajohtaja