Suunnittelupalvelut

Vuosikymmenten kokemus yhdistettynä vahvaan käytännön osaamiseen.

Suunnittelemme kustannustehokkaasti teollisuuden jätevedenkäsittelyprojekteja ja vesihuollon laitosprojekteja.

Vahvuutemme suunnittelussa on vuosikymmenten kokemus yhdistettynä käytännön osaamiseen. Olemme toteuttaneet teollisuuden ja vesihuollon kohteita jo yli 20 vuoden ajan – tiedämme mikä toimii teoriassa ja varsinkin käytännössä.

Suunnittelemme olosuhteisiin sopivan prosessin ja valitsemme yhteensopivat laitteet asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Econetin suunnittelemat ja toteuttamat käsittelyprosessit ja -laitokset ovat tehokkaita, toimintavarmoja ja ympäristölle turvallisia.

Laitoksen esisuunnittelu

Tehokkaan suunnittelun perusta. Käymme läpi hankkeen tavoitteet ja tarpeet varmistaaksemme, että kaikki osapuolet ymmärtävät suunnittelun suunnan. Esisuunnittelussa hahmotellaan laitoksen yleisrakenne ja asetetaan alkuperäiset suunnittelutavoitteet.

Prosessisuunnittelu

Jokainen vedenkäsittelyprosessi ja sen toimintavaatimukset ovat yksilöllisiä. Tarkkaan harkittu prosessisuunnittelu varmistaa, että laitos toimii tehokkaasti, häiriöittä ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Huomioimme prosessin vaatimukset ja optimoimme sen suorituskyvyn.

Layout-suunnittelu

Jokainen neliömetri on arvokas. Layout-suunnittelussa optimoimme tilankäytön laitteiden sijoittelulla sekä luomme toimivan ja turvallisen ympäristön. Tässä vaiheessa otamme huomioon myös kunnossapidon tekemällä laitoksesta mahdollisimman helposti huollettavan.

Mekaaninen suunnittelu

Laitoksen sydän. Mekaaninen suunnittelu kattaa laitoksen koneistot ja varmistaa niiden tehokkaan toiminnan. Laadimme tarkat suunnitelmat ja varmistamme, että laitteet ovat yhteensopivia ja täyttävät kaikki vaatimukset.

Putkistosuunnittelu

Virtaavan veden elinehto. Putkistosuunnittelussa varmistamme, että vesi kulkee oikeaan suuntaan oikealla paineella. Tämä kattaa putkien sijoittelun, halkaisijan, putkiliitokset, kannakoinnin ja materiaalivalinnat.

Automaatio ja instrumentointi

Älykäs ohjaus ja seuranta. Automaatio- ja instrumentointisuunnittelu kattaa laitoksen automaattiset järjestelmät, joiden avulla sen prosessia voidaan optimoida ja sen toimintaa valvoa tehokkaasti.

Rakennustehtäväsuunnittelu

Tarkoituksena on antaa prosessitekniikan osalta oikeat lähtötiedot rakennesuunnittelijalle. Lähtötietoja ovat esim. putkiston läpiviennit rakenteista, virtausaukkojen korot ja muut mittatiedot, prosessilaitteiden kuormitustiedot, haalausaukot jne. Tarkalla rakennustehtävä suunnittelulla on mahdollista saada merkittäviä säästöjä työmaalla, kun säästytään esim. timanttiporauksilta jälkikäteen aukkoja tehdessä. Kiteytettynä: huolella tehty rakennustehtävä suunnittelu varmistaa sujuvan ja tehokkaan toteutuksen.

Suunnittelusta luotettavaan toteutukseen

Kokonaisvaltainen osaamisemme takaa, että suunnittelupalvelumme täyttävät korkeimmatkin standardit ja vastaavat asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin. Suunnitteluvaihetta seuraa luotettava toteutus. Aikataulussa pysyminen, teknisten ratkaisujen korkea laatu ja toimitusten pettämätön logistiikka varmistavat onnistumisen urakoissa jopa tuhansien kilometrien päähän.

Muutamia suunnittelemiamme kohteita

  • Forssan jätevedenpuhdistamo: saneeraus
  • Kalajoen jätevedenpuhdistamo: flotaation koneistourakka
  • Stora Enso, Sunila: raakaveden siivilöinti, suunnittelu ja projektinhoito
  • UPM, Tesoma: tehtaan jätevesilaitoksen uusinta, esisuunnittelu

Toteutamme vaativimmatkin projektit.

Referenssimme ->

Selkeytinlaite
 

Ota yhteyttä

Juha Kontturi
Suunnittelupäällikkö