Tutustu Econetin osaajiin

Projekti-insinööri Severi Lintula loikkasi ilmailupuolelta vesialalle

Projekti-insinööri Severi Lintulan suunnittelema konttiin rakennettu jätevedenpuhdistamo käynnistyi tänä keväänä Latviassa hyvin tuloksin.

Juuri tällaiset hetket, kun sitkeän suunnittelutyön jälki herää henkiin käyttöönotossa, ovat Severin mukaan palkitsevinta teknisen asiantuntijan työssä. Kemiallisten ja sähkökemiallisten prosessien osaajan tie vesialalle aukesi vähän sattumalta.

Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan vesialasta?

”Edellisessä toimessani ilmailualalla vastuulleni kuului yrityksen sähkökemiallisen pintakäsittelylaitoksen jätevedenkäsittelyn kehittäminen. Hallinnassani oli myös yrityksen hyvin varusteltu laboratorio, joten pystyin perehtymään erilaisten syanidi- ja raskasmetallipitoisten jätevesien käsittelyprosesseihin sekä niiden suunnitteluun ja toteutukseen. Pandemian iskettyä ilmailuteollisuuteen päädyin sattumalta Econetille keväällä 2021 ja yllätyin kuinka paljon keräämästäni tiedosta on hyötyä alalla.”

Mikä on erityisasiantuntemustasi?

”Olen sataprosenttisesti tekninen asiantuntija. Erityisalaani ovat kemialliset ja sähkökemialliset prosessit, lisäksi biologiset prosessit, ionivaihto ja suodatusprosessit ovat tulleet tutuiksi. Suunnittelen tavanomaisten kiinteiden jätevedenpuhdistusjärjestelmien lisäksi erityisesti kontitettuja, siirrettäviä laitoksia. Lisäksi uudet projektit tuovat aina mukanaan uusia teknologioita ja ratkaisuja.”

Voisitko jakaa jonkin äskettäisen projektin tai saavutuksen, josta olet erityisen ylpeä?

”Suunnittelemani biologinen kontitettu jätevedenpuhdistamo käynnistyi viikko sitten Latviassa hyvin tuloksin. Tämän kaltaiset pienet ja siirrettävät konttiputsarit ovat asiakkaille mieluisia pienen byrokratian ja nopean käyttöönoton vuoksi. Kuukausi sitten paikalla oli tyhjä tontti ja nyt olemme siirtymässä jatkuvaan toimintaan.

Juuri nyt olen tekemässä tehdastarkastusta kehittämälleni elektrokoagulaattorille, joka tulee Econetille uutena teknologiana. Elektrokoagulaatio mahdollistaa nestemäisten saostuskemikaalien käytön merkittävän vähentämisen tai kokonaan kemikaalittoman käsittelyn. Perinteisesti prosessi on käyttänyt liikaa energiaa, kärsinyt turvallisuusongelmista ja vaatinut suolan lisäystä jäteveteen. Meidän laitteessamme näihin kaikkiin haasteisiin on vastattu täysin uusilla ratkaisuilla. Seuraavat kuukaudet tulevat olevaan jännittäviä, koska pääsemme näkemään mihin laite pystyy teollisessa käytössä.”

Millainen Econet on työyhteisönä?

”Econetissä kaikki työntekijät ovat alansa erityisosaajia, joten asiantuntemusta on valtavasti pienessä tilassa. Työyhteisömme on erittäin välitön ja tiivis. Työkaverista välitetään ja tiukan paikan tullen apua tarjotaan aktiivisesti. Itselleni tämä näkyi esimerkiksi siinä, että kollegoiden kutsuminen häihini oli itsestäänselvyys.”

Mikä tekee Econetista ainutlaatuisen työnantajan vesialalla?

”Econet yhdistää korkean osaamisen äärimmäisen ketterään organisaatioon. Olemme jatkuvasti kokoamme isompi toimija ja pystymme palvelemaan äärimmäisen erilaisia asiakkaita.”

Mikä työssäsi on sinulle kaikkein palkitsevinta?

”Nähdä työn jälki heräämässä henkiin käyttöönotossa.”

Miten näet työsi vaikuttavan vesialan tulevaisuuteen ja kestävään kehitykseen?

”Econet on vesialan trendien aallonharjalla. Ratkaisumme erityisesti vesihuoltoaan vasta rakentavissa maissa määrittävät miljoonien ihmisten päivittäisen vedensaannin, ympäristön ja elinkeinoja.”

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet ja mahdollisuudet vesialalla tulevaisuudessa?

”Vesivarantojen väheneminen, sulfaatit, ravinteiden kierrätys ja mikromuovit.

Veden kierrätyksen, suolaisen veden hyödyntäminen ja samalla energiatehokkuuden lisäämisen tarve ovat vaativa yhdistelmä. Näiden välillä on jatkuvasti löydettävä uusia tasapainoja muuttuvassa maailmassa.

Sulfaattipäästöt ovat nousseet ympäristökysymyksissä enenevissä määrin esiin. Sulfaatti on kemiallisesti yksi haasteellisimpia jätevedestä käsiteltäviä aineita ja uusia ratkaisuja tarvitaan kipeästi sekä talteenottoon että sulfaattijakeiden hyödyntämiseen ja sijoittamiseen.

Tällä hetkellä jätevesien lietteeseen tai vesistöjä rehevöittämään päätyvien arvokkaiden ravinteiden hyödyntäminen on yksi suurimpia, ei pelkästään vesihuoltoon, vaan koko planeetan ravinnekiertoon vaikuttavia ratkaisemattomia kysymyksiä.

Lopuksi mikromuovien käsittely on vielä tutkimusasteella ja teollisen mittakaavan ratkaisujen tuottaminen tulee olemaan seuraavien kymmenen vuoden aikana ratkaistava haaste.”

Mihin suuntaan toivot Econetin kehittyvän tulevaisuudessa?

”Näkisin Econetin mielelläni yrityksenä, joka toimii luontevasti kahdessa vesialan ääripäässä: toisaalta luotettavien perinteisten prosessien toimittaja ja toisaalta kehityksen kärkeä eteen vievä disruptoija. Uudet ja villit ratkaisut tarvitsevat ympärilleen luotettavaa peruskauraa ja parhaan mahdollisen perusjuomavesilaitoksen toimitus vaatii osaamisen uusimmasta alan teknologiasta. Nämä kyvykkyydet tukevat ja kehittävät jatkuvasti toisiaan.”

Econet tukee ammatillista kehittymistä ja asiantuntemuksen kasvua

Econetissä tunnistettiin ajoissa edellisen insinööripolven asiantuntemuksen arvokkuus ja yrityksessä vedettiin läpi poikkeuksellisen perusteellinen ohjelma asiantuntemuksen siirtämiseen nuorelle polvelle. Myös Severi osallistui fasilitoituun mentorointiin.

>> Lue lisää: konkareiden vuosikymmenten mittaisesta erityisosaamisesta ja kokemuksesta haluttiin jokainen hippunen huolellisesti talteen.

<< Takaisin ajankohtaisiin aiheisiin