Asiantuntijuus säilyy, vaikka asiantuntija jää eläkkeelle

Tieto ja osaaminen ovat keskeisiä ja kriittisiä resursseja asiantuntijaorganisaatiossa kilpailukyvyn kannalta. Kun kokenut asiantuntija siirtyy eläkkeelle, häviää organisaatiosta yhden henkilön työpanoksen lisäksi jotain paljon suurempaa. Hän vie mukanaan kymmenien vuosien kokemuksen erilaisista projekteista ja niissä toimimisesta. Miten siirtää osaaminen ja hiljainen tieto ajoissa nuoremmille osaajille?

Econet ratkaisi haasteen fasilitoidulla mentoroinnilla

Pitkän linjan suunnittelupäällikkö Olli Saruaho on ollut Econetissa mukana vuodesta 2002, eli yrityksen perustamisesta alkaen. Viimeiset viisi vuotta hän on ollut myös eläkeläinen. Teoriassa, niin kuin hän itse sanoo. Käytännössä Saruaho on edelleen aktiivisesti mukana projekteissa.

Saruahon ja muiden asiakkaille tuttujen konkareiden Antero Kärjen, Eero Meskuksen ja Eero Laakson vuosikymmenien mittainen erityisosaaminen ja kokemus vedenkäsittelystä ovat Econetille mittaamattoman arvokkaita, ja jokainen hippunen haluttiin huolellisesti talteen.

Econet pyysi avuksi Huittisissa toimivan Talement Oy:n, jolla oli kokemusta osaamisen siirrosta mentoroinnilla. Puolen vuoden mittaisessa mentorointiprosessissa tähdättiin siihen, että Saruahon ja kumppaneiden kokemus ja hiljainen tieto muuttuvat aktoreiden ymmärrykseksi keskustelemalla ja kuuntelemalla.

– Sopivasta taustakoulutuksesta huolimatta kokemus näyttelee projektialalla merkittävää roolia ammattilaiseksi kehittymisessä. Koimme, että mentorointi sopii erityisen hyvin projektiammattilaisten urapolulle kehittämisen menetelmäksi, taustoittaa Econetin toimitusjohtaja Heikki Viitanen.

Aktoreina toimi Econetin nuorempi kaarti eli projekti-insinööri Severi Lintula, insinööriharjoittelija Alexander Romanov, projektipäällikkö Ilkka Niskanen ja suunnitteluinsinööri Otto Kankaanpää.

Mentorit ja aktorit yhteistapaamisessa

Sarja ahaa-elämyksiä

Osaamisen siirron kätilönä toimi Talementin Harri Lammi, joka toi mukanaan systemaattisen, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toimintamallin. Aluksi osapuolet loivat yhteisen näkemyksen siitä strategisesta osaamisesta, minkä haluttiin jäävän Econetin pääomaksi. Tätä seurasi kunkin osallistujan vahvuuksien ja osaamisen purkaminen osa-alueisiin. Varsinainen osaamisen siirto tapahtui mentorointisessioissa konkarien vetämissä pienryhmissä, jotka sekä videoitiin että kirjattiin tarkasti.

– Minulle mentorointi tuotti sarjan ahaa-elämyksiä. Monessakaan paikassa ei ole näin perinpohjaista perehdytystä omaan rooliin, kuvailee Econetissa keväällä 2021 aloittanut Severi Lintula.

Kemistitaustaisen Lintulan oppimistyyli on ongelmia asettava ja ideoiva, joten hänelle oli luontevaa omassa pienryhmässään Saruahon johdolla käsitellä uutta tietoa aiempia projekteja läpikäymällä.

– Kävimme läpi sellaisiakin asioita, jotka eivät juuri silloin olleet tapetilla. Olli ja muut konkarit tiesivät, että niitä tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin. Ja niin tulikin. Esimerkiksi ioninvaihtoprosessit tulivat ajankohtaisiksi keväällä, ja rakensimme monta tarjousta suoraan uusilla opeilla, Lintula kuvailee.  

Näkyvän tiedon lisäksi prosessissa huomioitiin myös hiljainen tieto. Tämä sisältää henkilökohtaisia käsityksiä, näkemyksiä, aavistuksia ja intuitiota, joita konkarit ovat kerryttäneet kokemuksen kautta.

– Puhuimme esimerkiksi siitä, miten asiakkaat suhtautuvat erilaisiin tilanteisiin. Tällainen tieto helpottaa työn tekemistä ja auttaa reagoimaan ongelmiin, Lintula kertoo.

Vasemmalta oikealle: Alexander Romanov, Olli Saruaho ja Severi Lintula

Mestari-kisälli-asetelmassa piilee suuri viisaus

Parhaimmillaan mentorointisessioissa saatiin esiin ja voitiin vastavuoroisesti hyödyntää nuorempien osaajien ajatuksia, näkökulmia ja osaamista. Saruaho kokeekin, että mentorisuhteessa molemmat osapuolet oppivat ja oivaltavat.

– Nuoret osasivat kysyä sellaista, mitä olin pitänyt selvänä pässinlihana tai en ollut tullut edes ajatelleeksi. Kyllä tämä oli oppimista molempiin suuntiin, ja merkittävä kokemus meille kaikille, hän sanoo.

Econetissa kesällä 2021 aloittanut insinööriharjoittelija Alexander Romanov kokee hyödylliseksi sen, että mentorointiprosessissa kiinnitettiin huomiota kunkin omaan oppimistyyliin. Hän itse lähestyy osaamista kokonaisuuksien kautta, ja mentorointi tarjosi hänelle mahdollisuuden nähdä projektit, asiakkaat ja toimintamallit paljon laajemmin kuin ennen.

– Nyt tiedän myös, mistä kaikki tarvittavat tiedot löytyvät. Itseluottamukseni parani, ja olen lähempänä pistettä, jossa pystyn ratkaisemaan projekteissa esiin nousevia haasteita ilman apuvoimia, Romanov kuvailee.

Saruaho, Romanov, Lintula ja kaikki muut osallistujat juhlivat fasilitoidun mentorointiprosessin päättäjäisiä toukokuussa. ”Vanhat parrat” jatkavat toistaiseksi projekteissa tarpeen tullen, joten osaamisen siirto jatkuu luonnollisena prosessina. Nuoremmat tankkaavat itseensä tietoa, jota ei lue yhdessäkään oppikirjassa.