Tehtävä

Econet sai tehtäväkseen vesihuolto- ja sanitaatiohankkeen Vietnamin koillisosassa sijaitsevassa Backanin kaupungissa. Sopimus kattoi selvityksen, yksityiskohtaisen suunnittelun, rakentamisen, laitteiden ja materiaalien toimituksen ja asennuksen, teknologian siirron ja koulutuksen.

Ratkaisu

Projektin tuloksena käsitellyn veden laatu täyttää paikalliset standardit.

Jätevedenpuhdistamon virtaama: 3 600 m3/d.
Putkistot: yhteensä 80 km