Asiakas

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Sen tavoitteena on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin.

Haaste

Econet urakoi Stora Enson Sunilan sellutehtaalle uuden suolanpoistolinjan lisäveden valmistukseen. Tavoitteena oli kasvattaa suolavapaan valmistusveden kapasiteettia.

Voimalaitoksen tehokas suolanpoisto on korvaamaton osa sellutehtaan toimintaa. Sellun ja ligniinin tuotanto vaatii paljon energiaa, jota tuotetaan tehtaan omassa voimalaitoksessa. Heikosti toimiva suolanpoistoprosessi voi hidastaa tai jopa pysäyttää voimalaitoksen toiminnan, koska suolot ja mineraalit voivat kertyä putkistoihin.

Ratkaisu

Econetin urakka sisälsi uuden suolanpoistolinjan suunnittelun, urakoinnin, asennuksen ja lopuksi käyttöönoton. Linjan turvallisen käytön varmistamiseksi Econet koulutti Sunilan tehtaan henkilökunnan uuden suolanpoistolinjan käyttöön.

Luotettavasti ja tehokkaasti toimiva tuotantoprosessi kasvattaa asiakkaan kilpailukykyä. Laadukas ja asiakkaan tarpeet täyttävä lopputulos varmistettiin tiiviillä projektin aikaisella yhteistyöllä asiakkaan ja Econetin välillä.