Referenssit

Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus

Asiakas

Kuopion Vesi Oy huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta ympäristön kannalta kestävällä tavalla mahdollistaen alueen kasvun ja kehityksen. Kaupungin päävesilaitoksena toimii vuonna 1913 toimintansa aloittanut Itkonniemen vesilaitos. Laitosta on saneerattu ja laajennettu käyttöönoton jälkeen useaan otteeseen. Vuonna 2020 käynnistettiin mittava saneeraushanke, jonka tavoitteena oli varmistaa vedentuotannon häiriötön toiminta ja hyvä vedenlaatu pitkälle tulevaisuuteen.

Tehtävä

Itkonniemeen johdetaan Kallavedestä suodatettua tekopohjavettä kahdesta paikasta. Pintavedessä on humusta, ja toisessa haarassa vesi vaatii lisäpuhdistusta ennen vesijohtoverkostoon johtamista.

Ratkaisu

Econet vastasi aliurakoitsijana suodatusaltaiden koneistojen ja putkiston saneerauksesta. Vedenkäsittelyprosessit säilyvät samana, mutta niitä tehostettiin ja varmistettiin.

”Paransimme laitoksen vedenkäsittelyä rakentamalla olemassa olevan käsittelyprosessin jatkeeksi aktiivihiilisuodattimet humuksen sekä ei-toivottujen hajujen ja makujen poistamiseksi. Tämän lisäksi laitoksessa siirryttiin UV-valon käyttöön lähtevän veden desinfioinnissa, johon liittyvä laitteisto kuului myös urakkalaajuuteemme. Yhdessä sidotun kloorin kanssa desinfiointivaikutus kestää pidemmälle verkostoon, eikä kloorinmaku ole niin voimakas ”, kuvailee Econetin projektipäällikkö Ilkka Niskanen.

Vedenkäsittelyprosessi ja vedenjakelu toimivat etukäteen aikataulutettuja katkoksia lukuun ottamatta koko saneerausprojektin ajan ja asiakkaat saivat laadukasta vettä kaikissa tilanteissa.

Korona-aika toi projektiin oman lisähaasteensa.

”3D-mallinnuksen hyödyntäminen putkiston työnaikaisessa suunnittelussa tarjosi monia etuja. Pystyimme esimerkiksi mitoittamaan asennettavia putkiosuuksia helpommin ja havainnollisemmin etänä”, Niskanen kuvailee.

 

Ota yhteyttä

Ilkka Niskanen
Projektipäällikkö