Uutinen

Econetin KVR-saneerausurakalle jatkoa Nenäinniemen puhdistamolla

Econet ja Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Nenäinniemen kahden esiselkeytinaltaan saneerauksesta.

Nenäinniemen puhdistamo käsittelee Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Uuraisten kunnallisiin viemäriverkostoihin johdettuja jätevesiä. Puhdistamolla vastaavia esiselkeytinaltaita on yhteensä kolme, joista ensimmäisen Econet saneerasi vuonna 2023.

– Ensimmäisen altaan urakan yhteydessä sovimme optiosta saneerata seuraavat kaksi allasta edellyttäen, että sekä toteutus että tekniset ratkaisut onnistuvat kestävän kehityksen periaatteella kiitettävästi. Näin kävi, joten yhteistyön jatkaminen Econetin kanssa oli itsestään selvää, kuvailee Nenäinniemen puhdistamon kunnossapitopäällikkö Markku Tuohimetsä.

Jätevettä on virrannut puhdistamolle jo 50 vuoden ajan

Econet vastaa toteutussuunnittelusta sekä kahden 70-luvulla rakennetun esiselkeytinaltaan purku-, betoni- maanrakennus- ja asennustöistä. Lisäksi toimitukseen kuuluvat Econetin kotimaiset esiselkeyttimet.

Esiselkeytyksessä poistetaan osa jäteveden sisältämästä kiintoaineesta laskeuttamalla se painovoimaisesti altaiden pohjalle. Laskeutettu liete pumpataan edelleen lietteenkäsittelyyn.

– Laitevalmistus on jo vauhdissa. Saneeraamme kaksi selkeytinallasta peräjälkeen, joten kaksi allasta on toiminnassa koko urakan ajan. Altaiden saneerauksen on tarkoitus valmistua syyskuun 2024 loppuun mennessä, kommentoi Econetin projektipäällikkö Mikko Syrjälä.

Helpompaa huoltoa ja lisää toimintavarmuutta

Kunnostettuihin altaisiin asennetaan Econetin kunnalliseen käyttöön suunnitellut veitsiselkeyttimet.

– Ne poikkeavat aiemmin Jyväskylässä käytössä olleista, pyörien päällä liikkuneista pohjalaahoista siten, että terät ovat kiinni suoraan sillassa. Tämä vähentää merkittävästi huoltotarvetta, Syrjälä kuvailee.

Econetin urakoima ensimmäinen esiselkeytinallas oli tositoimissa koko pitkän talven, ja tulipa testattua sujuva toiminta aina 32 pakkasasteessa asti.

– Ensimmäisen laitteiston toimivuudesta on hyviä kokemuksia. Lähinnä olemme seuranneet valvomon ikkunasta, että siellä se pyörii. Prosessinäkökulmastakin laitteisto on toiminut odotusten mukaisesti, Tuohimetsä kertoo.

Faktaa

Jyväskylän Seudun Puhdistamo on tunnettu tehokkaasta puhdistusprosessistaan. Orgaanisen aineen, fosforin ja kiintoaineen poistossa päästään 99 % puhdistustehoon (vaatimukset orgaaniselle aineelle ja fosforille 96 %, kiintoaineelle 90 %) ja ammoniumtypen nitrifikaatioasteessa 99 %:iin (vaatimus 80 %).

Avovesikautena jätevedelle tehdään lisäksi UV-hygienisointi, jonka jälkeen käsitelty jätevesi täyttää vähintäänkin hyvän uimaveden vaatimukset. Puhdistettu jätevesi johdetaan purkutunnelia ja -putkea pitkin Päijänteeseen.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy on perustettu vuonna 1971. Sen omistavat Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta ja Muuramen kunta.

<< Takaisin ajankohtaisiin aiheisiin

 

Ota yhteyttä

Mikko Syrjälä
Projektipäällikkö, laiteliiketoiminta