Uutinen

Econet toimittaa konttipuhdistamon elintarviketehtaalle Latviaan

Econet toimittaa SIA Dimdinin elintarviketehtaalle Latviaan konttipuhdistamon jätevesien käsittelyyn. Parempien puhdistustulosten lisäksi tehdas tavoittelee uuden ratkaisun avulla merkittäviä kustannus- ja kemikaalisäästöjä.

Dimdini valmistaa erilaisia salaatteja ja mehuja kuluttajamarkkinoille.  

– Asiakkaan ongelmana oli jäteveden sisältämä sokeri sekä punajuuren käsittelystä johtuva voimakas punainen väri. Tavoitteena on, että käsitelty jätevesi tulee olemaan niin puhdasta, että sen voi johtaa suoraan luontoon, Econetin toimitusjohtaja Heikki Viitanen kertoo.

Tehdastontille sijoitettu konttipuhdistamo vähentää SIA Dimdinin suuria jätevesimaksuja biologisen käsittelyn ja elektrokoagulaation eli sähkökemiallisen saostuksen avulla.

Econet vastaa projektissa suunnittelusta, pääkomponenttien toimituksesta, asennusvalvonnasta, käyttöönotosta sekä asiakkaan henkilökunnan koulutuksesta. Projekti valmistuu vuoden 2024 alkupuolella. 

Konttipuhdistamojen suosio kasvussa

Konttipuhdistamoilla on monia etuja verrattuna perinteisiin puhdistamoihin:

– Konttipuhdistamon suurimpia hyötyjä ovat sen helppo käyttöönotettavuus sekä sopivuus vaihtelevaan kuormitukseen. Lisäksi se on helppo sijoittaa ahtaalle tontille. Näistä syistä konttipuhdistamoja kysellään nyt paljon monenlaisiin tarpeisiin, sanoo Econetin projekti-insinööri Severi Lintula.

Elektrokoagulaatio – ekologinen menetelmä teollisuuden jätevesien käsittelyyn

Elektrokoagulaatio valikoitui Dimdinin jätevesien puhdistusmenetelmäksi Econetin tuottamien laboratoriotutkimusten perusteella.

– Elektrokoagulaatio on jätevesien käsittelytekniikka, jonka pääperiaatteena on korvata kemiallinen saostusvaihe. Menetelmässä jäteveteen syötetään rauta- tai alumiini-ioneja metallielektrodeista sähkövirran avulla sen sijaan, että käytettäisiin nestemäisiä koagulantteja, kuten rautasulfaattia tai alumiinikloridia, kertoo Lintula.

Dimdinin puhdistusprosessi pienentää kemikaalien kulutusta ja vaatii vain vähän sähköä, mikä oli asiakkaalle tärkeä valintakriteeri.

Konttipuhdistamon pohjakuva. Kokonaisuus vaatii vain 15 x 6,9 metrin kokoisen tilan.

<< Takaisin ajankohtaisiin aiheisiin

 

Ota yhteyttä

Severi Lintula
Projekti-insinööri