20.4.2021

Venäläiseen Ust-Ilimskin kaupunkiin rakennetaan yli miljardin US-dollarin arvoinen sellu- ja pakkauskartonkitehdas. Tehtaan jätevedenpuhdistamon toteuttaa suomalainen Econet Oy. Toteutukseen sisältyy laitoksen suunnittelu, teknologisten laitteiden valmistus ja toimitus, asennusten valvonta, koulutus ja käyttöönotto.

Econetin vastuulla oleva teknologiakokonaisuus on osa venäläisen Ilim Group -konsernin toteuttamaa Big Ust-Ilimsk-hanketta. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yrityksen kartongintuotantoa 600 000 tonnilla niin, että jatkossa kokonaistuotanto on 4,5 miljoonaa tonnia vuodessa.  Uuden tehtaan toteutushanke käynnistettiin vuonna 2018, ja tuotanto aloitetaan vuonna 2022.

Kuva: Andrei Plotnikov

”Rakentaminen aloitetaan heti Siperian kovan talven hellitettyä. Toimitamme vedenpuhdistuslaitoksen laitteiston hyvissä ajoin, jotta asennustyöt päästään aloittamaan ajallaan vuoden toisella puoliskolla. Kyseessä on vaativa tehtävä, joka edellyttää huolellista koordinointia. Näin tärkeään projektiin tarvitaan päteviä asiantuntijoita, jotka pystyvät tarttumaan työhön koronaviruspandemian aiheuttamista hidasteista ja rajoituksista huolimatta”, kertoo hankkeesta vastaava Econetin projektijohtaja Mika Kärkkäinen.

”Venäjällä ollaan käynnistämässä useita metsäteollisuuden hankkeita, ja me pyrimme aktiivisesti pääsemään mukaan niiden toteutukseen. Sellu- ja paperitehtaiden jäteveden puhdistusta koskevat vaatimukset ovat Venäjällä tiukat. Uskomme, että osallistuminen Ust-Ilimskin hankkeeseen on meille eduksi, ja Econetin kokemus vaativista vedenpuhdistusprojekteista herättää kiinnostusta muissakin tilaajissa eri puolilla Venäjää”, sanoo Econetin hankinta- ja logistiikkajohtaja Heikki Viitanen.

”Tuotannon ja kapasiteetin kasvattamisen lisäksi kiinnitämme aina huomiota myös kielteisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. Ilim Group on tämän alan johtava yritys, ja arvostamme asemaamme. Meille on tärkeää, että tuotannon modernisoinnin yhteydessä otetaan huomioon myös ympäristökuormituksen pienentäminen. Siksi hyödynnämme investointihankkeissamme aina kehittyneintä saatavilla olevaa teknologiaa ja maailmanlaajuisesti parhaiksi todettuja käytäntöjä kaikkiin tuotannon vaiheisiin, aina puuntuotannosta valmiin tuotteen valmistukseen”, painottaa Ilim Groupin pääekologi Tatjana Titova.

Ilim Group on tuotannon ja investointien osalta Venäjän johtava sellu- ja paperiteollisuuden yritys ja maailmanlaajuisestikin yksi merkittävimmistä toimijoista. Se on maailman suurimman metsäteollisuusyrityksen International Paperin strateginen kumppani.